Contact
Sluiten


CO2-voetafdruk van Stiho volledig in kaart gebracht

Begin 2024 hebben we de CO2-voetafdruk van Stiho over 2023 berekend. We deden dit met de methode van het Greenhouse Gas Protocol om onze CO2-uitstoot in kaart te brengen en daarop te anticiperen. We gingen in gesprek met onze projectmanager duurzaamheid Thorben Kwakkenbos over de resultaten. “De uitstoot door ons bezorgtransport is nu voor het eerst aan het dalen, dat is goed om te zien.”


Het was nog een heel karwei om het project voor elkaar te boksen,” vertelt Thorben. “We hebben met drie mensen een project gedaan van zes weken. Veel mensen van de organisatie waren nodig voor informatie en soms moesten we dit ook bij leveranciers ophalen. Er is toen nog een ander bedrijf zes weken mee bezig geweest om alle data om te zetten in een rapport.” Een pluspunt? “Vorig jaar zijn we langer bezig geweest, terwijl we minder uitstootcategorieën berekenden. Het gaat dus gelukkig steeds een stuk sneller.”
 

Projectmanager duurzaamheid

Waarom? 

Vanaf 2025 is het voor grote bedrijven verplicht om hun complete CO2-voetafdruk in kaart te brengen. Niet alleen die van zichzelf, maar ook die van hoe toeleveranciers en de CO2-uitstoot na de verkoop. Dit is al de vierde keer dat Stiho de eigen uitstoot berekend. Waarom? “Wij hebben onszelf bepaalde doelstellingen op het gebied van CO2-reductie gesteld,” vertelt Thorben. Zo wil Stiho in 2026 85% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 2020. Toen was onze eigen uitstoot 3542 ton CO2. “Zo’n meting moet je gewoon doen om te weten of je goed bezig bent. Daarbij lukt het elk jaar om de berekening nauwkeuriger te maken.”  

Scope 1, 2 en 3 

Het in kaart brengen van onze CO2-voetafdruk deden wij met de methode van het Greenhouse Gas Protocol. Dit deden we in drie verschillende onderdelen, zogenoemde scopes. Scope 1 is de CO2-uitstoot door eigen activiteiten binnen de grenzen van de eigen bedrijfsvoering. Denk hierbij aan de verbranding van gas of het verbruik van de bedrijfsauto’s. Bij scope 2 kijken we naar de CO2-uitstoot door eigen activiteiten die ergens anders plaatsvindt. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de inkoop van elektriciteit en stadsverwarming.  

Bij scope 3 wordt er gekeken naar de CO2-uitstoot van de complete waardenketen. “Het is alles waarbij wij niet direct eigenaar zijn van de uitstoot, maar waar wij wel invloed op hebben,” vertelt Thorben. “Denk bijvoorbeeld aan afval, maar ook de uitstoot tijdens de productie van de materialen en het transport naar ons toe.” Deze scope 3 is het moeilijkst in kaart te brengen. Toch zijn we de eerste in onze branche die dit in kaart heeft gebracht. 

CO2-uitstoot per categorie

 


De resultaten

Hoe we het hebben gedaan? “De resultaten voor scope 1 en 2 zijn positief”, vertelt Thorben. “Onze directe uitstoot is lichtelijk gedaald. Ten opzichte van 2020 zitten we op ongeveer 73% CO2-reductie. Dit komt onder meer doordat we elektriciteit groen zijn gaan inkopen en door een verduurzaming van onze panden. We wilden ook minderen met de uitstoot van ons bezorgtransport. Dat laat nu voor het eerst een daling zien, dus dat is mooi. Met onze inzet op zero-emissietransport verwachten we dat de uitstoot van ons bezorgtransport alleen maar verder omlaag zal gaan.” 
Elektrische truck

97 windmolens   

De totale uitstoot aan CO2 binnen alle scopes bedraagt over 2023 voor Stiho 368.000 ton. “Het is wel belangrijk om te kijken naar de verdeling hierin binnen de verschillende scopes,” legt Thorben uit. “Ruim 99% hiervan ligt namelijk in scope 3 en met 95% zijn onze bouwmaterialen de grootste vervuiler. De hoeveelheid uitgestoten CO2 staat gelijk aan de CO2-besparing die ontstaat door 97 windmolens te laten draaien. Je moet bedenken dat we in 2030 onze uitstoot volgens de overheid moeten hebben gehalveerd en in 2050 moet deze op nul staan. We hebben dus nog wel een flinke weg te gaan.” 

Van het gas af en meer inzicht in producten 

Wat doet Stiho om de CO2-uitstoot te verminderen? “We zetten nu onder meer al in op elektrische lease-wagens. Ook zijn we van plan om het gasverbruik op de locaties te gaan verminderen en uiteindelijk zelfs van het gas af te gaan. In scope 3 willen we meer inzicht krijgen in de uitstoot van de specifieke producten. Zo kunnen we ook betere keuzes gaan maken. Verder zetten we al goed in op zero-emissie bezorgtransport en in de toekomst willen we dit nog meer gaan doen. We verkijken ons ook nog wel eens op het transport van leveranciers naar ons toe. Ook hier willen we wat aan gaan doen.”  


Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid?

Duurzaamheidspijler assortiment Stiho 
 Duurzaamheidspijler klimaat Stiho  
  Wat doen we voor onze medewerkers 

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen