Contact
Sluiten
Nieuws

Stof tot nadenken

Boekje 'Opgelucht' geeft ‘Stof’ tot nadenken

Advies- en ingenieursbureau RPS en De Long Alliantie Nederland (LAN) hebben het boekje ‘Opgelucht’ uitgebracht. Beide partijen zetten zich in voor veilige werkomgevingen. Het voorkomen van beroepslongziekten staat centraal. Jaarlijks overlijden namelijk ruim drieduizend mensen door blootstelling aan stoffen. Dat zijn vijf keer zoveel dodelijke slachtoffers als in het verkeer.

Met Opgelucht willen RPS en LAN bereiken dat werknemers en werkgevers zich bewust zijn van het werken met gevaarlijke stoffen en dat zijn hiermee verantwoord omgaan. In de uitgave komen mensen aan het woord die beroepsziekten belichten vanuit een medische, juridische, gedragskundige en bedrijfsmatige invalshoek.

Het initiatief sluit aan bij de bewustwordings- en voorlichtingscampagne ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op http://opgelucht.nl/ kun je het boekje aanvragen, er is zowel een papieren als een digitale versie.

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen