Contact
Sluiten

Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van Stiho’s internetsite wordt zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het is echter altijd mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Voor eventuele gevolgen voor derden die voortvloeien uit deze internetsite aanvaardt Stiho geen enkele verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid. Aan de inhoud van Stiho’s internetsite kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Deze disclaimer is niet bedoeld aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.
Deze site bevat koppelingen naar websites die door derden worden onderhouden. Stiho heeft geen enkele controle over de content van die sites, reden waarom Stiho in geen enkel opzicht kan worden aangesproken op de inhoud daarvan.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen en software komen toe aan Stiho B.V. Informatie op deze site ongeacht de verschijningsvorm (zoals teksten, afbeeldingen of software) mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stiho.

Door Stiho verzonden e-mail
Informatie die door Stiho per e-mail wordt verzonden, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het is verboden voor anderen dan de geadresseerde deze informatie te gebruiken. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stiho draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan. Aan de door ons aan u gezonden informatie kan geen enkel recht worden ontleend.

Privacyverklaring
Stiho gaat met respect om met de privacy van al haar websitegebruikers en behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk. Ook stelt Stiho persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan derden. Wel kan Stiho reacties van websitebezoekers gebruiken om daarmee te komen tot verdere ontwikkeling en verbetering van haar website.
Ook kan Stiho in sommige gevallen persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over websiteverbeteringen, speciale aanbiedingen en acties. Stelt u hierop geen prijs, dan kunt u een e-mail sturen naar info@stiho.nl. Vermeld bij ‘Onderwerp’: Persoonlijke gegevens verwijderen.

Stiho B.V.
Uraniumweg 27
3542 AK Utrecht
© 2024 Stiho B.V.
Wijzigingen voorbehouden.

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen