Contact
Sluiten


7 belangrijke veranderingen met de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, oftewel Wkb, is ingegaan per 1 januari 2024. Althans het eerste deel van de Wkb is ingegaan. Dit deel geldt alleen voor bouwwerken in de laagste gevolgklasse. Denk hierbij aan eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Met de Wkb, komen er een boel veranderingen mee. Stiho zette 7 van de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje.

Even opfrissen

Even opfrissen hoor, wat was de Wkb ook alweer? De overheid wil meer controle over de bouwkwaliteit van gebouwen. Daarom heeft ze de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingezet. De Wkb heeft daarom als doel dat de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht wordt verbeterd door het inschakelen van private kwaliteitsborgers. Ook wordt de aansprakelijkheid van een aannemer ten opzichte van zijn opdrachtgever uitgebreid.

Hiermee verandert er dus behoorlijk wat voor de aannemer. Waarmee moet je allemaal rekening houden?


7 belangrijke veranderingen met de WKB

 

Verandering 1: een private partij gaat controles uitvoeren

De gemeente gaat niet meer toetsen bij de vergunningsverlening aan bouwtechnische voorschriften. Hiermee is er dus geen vergunningsplicht meer, maar daarvoor in de plaats is er wel een meldingsplicht. Een private kwaliteitsborger toetst nu of het gerealiseerde bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Zij doen dit tijdens zowel de ontwerpfase, alsook de bouwfase. De kwaliteitsborger houdt alle informatie bij uit de verschillende fases van het bouwproces in het dossier Bevoegd Gezag. Wanneer het project is afgerond wordt dit dossier ingeleverd met de Verklaring van de Kwaliteitsborger bij de gemeente.

Heb je geen positieve Verklaring van de Kwaliteitsborger? Dan kan de gemeente het in gebruiknemen van een pand tegenhouden. Ook als de kwaliteitsborger tijdens de bouw een probleem ziet, kan zij deze stil laten leggen.

Verandering 2: een borgingsplan

Zoals je kon lezen in het punt hierboven, doet een kwaliteitsborger verschillende dingen. Het is ook de taak van de kwaliteitsborger om een borgingsplan te maken. Hierin beschrijft hij maatregelen om ervoor te zorgen dat risico’s beperkt blijven. Met dit plan bezoekt hij ook het werk regelmatig om controles uit te voeren. Tijdens die bezoeken zal hij ook gegevens over de kwaliteit van verschillende onderdelen van het werk opvragen. Dit kan zowel zijn bij de hoofdaannemer, als verschillende meer gespecialiseerde aannemers. Een handig hulpmiddel hierbij is certificering.

Verandering 3: de waarschuwingsplicht wordt aangescherpt

Als aannemer was je al verplicht om een opdrachtgever te wijzen op fouten in het ontwerp. Dit noemen we de waarschuwingsplicht. Met de Wkb, is deze waarschuwingsplicht verzwaard. Wat dit inhoudt? Allereerst moet de waarschuwing schriftelijk plaatsvinden. Geen zorgen, je kunt dit ook doen per mail of whatsapp. De waarschuwing moet daarbij eenduidig zijn en niet dubbelzinnig. Duidelijkheid dus. Ook moet je bij het waarschuwen aangeven wat het gevolg, of de gevolgen, kunnen zijn wanneer de waarschuwing niet serieus wordt genomen. Hierbij kun je denken aan schade, maar ook aan meerkosten, wanneer er niets met jouw waarschuwing wordt gedaan.

Verandering 4: het consumentendossier opleveren

Nadat het bouwproject is afgerond ben je als aannemer nog niet klaar. Je moet namelijk het ‘consumentendossier’ of ‘opleverdossier’ aanleveren aan de opdrachtgever. In dit dossier staat er informatie over wat er gebouwd is. Hierin moet ook de informatie staan die nodig is voor de onderhoud van het bouwwerk. Als aannemer lever je dit dossier aan, op het moment dat jij je opdrachtgever vertelt dat het project klaar is om te worden opgeleverd.

7 belangrijke veranderingen met de WKB

7 belangrijke veranderingen met de WKB

Verandering 5: de opschortingsbevoegdheid

Het was al tijden zo dat je als consument de laatste 5% van de aanneemsom niet gelijk hoefde te betalen aan de aannemer. Dit bedrag mocht de opdrachtgever ook bij een notaris storten. We noemen dit ook wel opschorting. Met de Wkb blijft dit recht bestaan. Onder de Wkb is het nu echter zo dat je een consument-opdrachtgever hierover schriftelijk moet vragen of hij hiervan gebruik wilt maken. Van dit bericht wordt door de aannemer een afschrift aan de notaris gestuurd. Dit moet de aannemer in de tweede maand doen na oplevering. Eerder dan dit bericht verstuurd is, kan de aannemer de overige 5% niet krijgen van de notaris. Het geldt alleen voor nieuwbouwwoningen van consumenten en voor de eerste drie maanden na een oplevering.

Verandering 6: informatieplicht over verzekeringen

Als aannemer heb je nu onder de Wkb ook de plicht om informatie te geven aan de opdrachtgever, of en op welke manier jij bent verzekerd tegen faillissement. Ook moet je laten weten hoe jij bent verzekerd tegen risico’s op schade en gebreken. Deze info moet schriftelijk, duidelijk en concreet worden gegeven aan de opdrachtgever, voordat er een overeenkomst is gesloten. Oh ja, deze verplichting geldt overigens alleen bij consumenten-opdrachtgevers met nieuwbouwwoningen.

Verandering 7: de aannemer is nog meer aansprakelijk

Voorheen was het nog zo dat de aannemer niet aansprakelijk kon worden gesteld voor verborgen gebreken, die een opdrachtgever had kunnen ontdekken op het tijdstip van oplevering. Onder de Wkb is dat nu echter anders. Als aannemer ben je nu ook verantwoordelijk voor gebreken die bij het opleveren niet zijn ontdekt. Die aansprakelijkheid geldt echter niet, wanneer de gebreken niet de schuld zijn van de aannemer. De klant kan de aannemer dwingen om de door hem veroorzaakte gebreken te herstellen.

Favorieten

Om gebruik te kunnen maken van het opslaan van favorieten dien je ingelogd te zijn.

Inloggen